Hráči

Naša agentúra zabezpečuje pre hráčov skutočne kompletný manažérsky servis. Pomáhame im nájsť tuzemský či zahraničný perspektívny klub, v ktorom hráč bude mať možnosť herne aj osobnostne rásť.

Futbal si v súčasnosti vyžaduje nielen talent, ale aj patričnú starostlivosť v rôznych smeroch, ktorá umožní hráčovi sústrediť sa svoju prácu. Cieľom každého futbalistu je nastupovať za tím, v ktorom sa cíti dobre a v ktorom má chuť podávať čo najlepšie výkony. Zjednodušene povedané, našou snahou je, aby sa náš klient – hráč mohol na tréningovú i hernú činnosť sústrediť s čistou hlavou. Naša agentúra zabezpečuje pre hráčov skutočne kompletný manažérsky servis. Pomáha im nájsť tuzemský či zahraničný perspektívny klub, v ktorom hráč bude mať možnosť herne aj osobnostne rásť. Uzatvára a predlžuje hráčske zmluvy, vyjednáva pre svojich klientov čo najlepšie finančné podmienky. Poskytuje poradenské služby v rôznych oblastiach, plánovanie v oblasti športového vývoja i mediálne poradenstvo. Vystupuje korektne a seriózne, tak, aby bola naplnená spokojnosť všetkých zúčastnených strán v pomyselnom trojuholníku hráč – klub – agentúra.