Zápasy

Prípravné či exhibičné zápasy organizujeme na objednávku klubu a vieme zabezpečiť kvalitných súperov zo zahraničia. Sme schopní zosúladiť požadované faktory – čas, miesto, atraktivitu súpera i prijateľné finančné podmienky.